Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
23/16   II RELIGIJA I POLITIKA: LUTKARI I MARIONETE ZLO/UPOTREBA
23/16
juni 2016
   
 
U našim "ratovima religija" nasilje ima dva doba. Jedno…izgleda "suvremeno", ono se poklapa ili se vezuje za hipersofisticiranost vojne tele-tehnologije – digitalne kulture i cyber-prostora. Drugo predstavlja "novo arhaično nasilje", ako tako može da se kaže. Ono odgo-vara na prvo i na sve što to prvo predstavlja. Revanš…Tu se radi o simptomima reaktivnog i negativnog pribježišta, osvete vlasitog tijela protiv otuđujuće i dekolonizirajuće tele-tehnike, one koja se u stvari poistovjećuje s tržišnom mondijalizacijom, vojno-kapitalističkom hegemonijom, mondilatinizacijom po modelu europske demokracije, u dvostrukom, obliku, sekularnom i religijskom.

Jacques Derrida, Vjera i znanje
 S one strane ljubavi za bližnjeg
Slavoj Žižek