Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  


Najave za 27. broj Zeničkih sveski predviđen za jun 2018:

  1. Medijska infantilizacija socijalnog nezadovoljstva i bunta

  2. Egzotično-ekscentrični menú pseudofeminizma

  3. Paket aranžman: fragmentirana kultura i svodništvo estetike