Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  


Najave za 29. broj Zeničkih sveski predviđen za juni/juli 2019:

  1. Evropski puzzle: klubovi odmetnutih, napuštenih, zavidnih i privilegiranih država

  2. Ne/uškopljeni Eros ili Janusovo lice roda i pola

  3. III Populizam – demagoška razmetljivost, jeftina etikecija i/li simptom ozbiljne društvene poremećenosti

  4. Taoci i/li baštinici povijesti:
    balkanski identiteti – "narcizam malih razlika"