Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
23/16   III USED AND ABUSED: AUTISTIČNI REFREN PATRIJARHALNOG MILIEU-A
23/16
juni 2016
   
 
Ljubav nalikuje na vježbanje plivanja s pojasom: činimo kao da je drugi more koje nas nosi…Tako razlučujemo u diskursu Eros koji nas vodi – i erotizam koji nas zavodi, seksualnost kao zajedničko mjesto i ljubav kao emociju koju želimo označiti kao "mističnu"; ili se ona u naivnosti našeg tijela koje nije nužno svjesno što je banalno, ali se zadovoljava kao užitkom disanja ili uto-ljavanja gladi – ili pak mi, siroti ljudi, slavimo u ekstazi svojega globalnog bića misterij svojih izvornih veza s cijelim postojanjem.

Lou Andreas Salomé, Iskustvo ljubavi
 Patrijarhalni svetonazor i likovna umetnost u jugoslovenskim dvadesetim…
Dragan Čihorić