Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  

OPĆA BIBLIOTEKA ZENICA


Sadržaj aktuelnog broja
ETIKA vs. ESTETIKA

Pri objavljivanju drugog broja iskreno zahvaljujemo na pruženoj pomoći Općini Zenica, Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, te firmama d.o.o. SCHOLZ i d.o.o. MITTAL STEEL Zenica.

ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Opća biblioteka Zenica
za Izdavača: Slavica Hrnkaš

Urednik
Nermin Sarajlić

Redakcija
Venita Popović
Aras Borić
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Dragan Gačnik;
na koricama Maurizio Cattelan, Hanging Kids

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju Muhamed Čičak
  Sadržaj aktuelnog broja >>