Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  

MUZEJ GRADA ZENICE - ZENICA

06/07


Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju petog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Općini
Zenica i Ministarstvu za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona..
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Muzej grada Zenice - Zenica
za Izdavača: Muhamed Bajramović

Urednik/ca
Nermin Sarajlić / Venita Popović

Redakcija
Bernard Harbaš
Jasmin Kukavica
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
za diskretne intervencije na foto insertu iz filma "Put ka suncu" (Günese yolculuk, 1999) Yesim Ustaoglu "krivi su" Žarko Marić, Dragan Gačnik i Davor Franjić

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju Muhamed Čičak

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>