Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA


Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju sedmog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Općini
Zenica i Ministarstvu za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog
kantona.
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Bosansko narodno pozorište - Zenica

Urednik/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Bernard Harbaš
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Aqualudij: Žarko Marić, Dragan Gačnik i Jazid Ahmetkadić; na poleđini Tim Eitel - Das Boot

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju: Muhamed Čičak

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>