Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA


Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju osmog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Federalnoj
fondaciji za izdavaštvo, Općini Zenica i
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu
i sport Zeničko-dobojskog kantona.
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Bosansko narodno pozorište - Zenica

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Bernard Harbaš
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Žarko Marić / Mladen Popović
cover Anselm Kiefer - Buch mit Flügeln

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju: Muhamed Čičak

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>