Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA


Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju devetog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Općini
Zenica.
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Bernard Harbaš
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Počašćeni saglasnošću autora, uz malu asistenciju
Žarka Marića, ponosno predstavljeni
coverom: Braco Dimitrijević,
Triptychos post historicus or the late years
bananas on the line again, Musée National d'Art
Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, 1981;
I: Premonitory Portrait of Apollinaire, Giorgio de
Chirico, 1914; II: Jean-Hubert Martin's telephone;
III: Bananas; Triptychos post historicus or repeated
secret Tate Gallery; London, 1978-85. I: The Little
Peasant, Amedeo Modigliani, 1919; II: Wardrobe
painted by Sarah Moore; III: Pumpkin;

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju: Muhamed Čičak

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>