Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
   
II
Razine i stadiji antiintelektualizma: Vulgarno, Frivolno, Opskurno
12/10
decembar 2010
 
 

“Sve su kulture podjednako legitimne i sve je kulturno”, tvrde u jedan glas razmažena djeca društva obilja i klevetnici Zapada. A taj zajednički program prikriva dva duboko protivrječna programa. Filozofija dekolonizacije preuzima anatemu koju su ruski narodnjaci u 19. vijeku bacili na umjetnost i mišljenje: “Par čizama vrijedi više od Shakespearea.”

Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée


Nismo se danas udaljili od majmuna mnogo više no onda, na oblake se pentramo iz istih onih razloga iz kojih smo se onda verali po drveću: izmjenila su se jedino sredstva koja stoje na raspolaganju našoj radoznalosti – pohlepniji smo na raznovrsnije načine.

E. M. Cioran, Kratak pregled raspadanja, Mi trogloditi...


 Mistični prijelazi - strašna simetrija
Tanja Bakić
Sadržaj >>