Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
12/10
12/10
decembar 2010
 
 Sadržaj
 
I RAZINE I STADIJI ANTIINTELEKTUALIZMA: Vulgarno, Frivolno, Opskurno
  S jedne i s druge strane barikade, Michel Onfray (pročitajte...)
  Mediteran - na pragu novoga milenija, Predrag Matvejević (pročitajte...)
  Prva varijacija: asket i potrošač, Mladen Dolar (pročitajte...)
  Distopijski plurali uništenih egzistencija, Nemanja Vukčević (pročitajte...)
  Ideja komunizma, Alain Badiou (pročitajte...)
  Koji nije smiješan, nek’ se prvi naceri, Venita Popović (pročitajte...)
 
 
II RAZINE I STADIJI ANTIINTELEKTUALIZMA: Vulgarno, Frivolno, Opskurno
  Roman o malčice zdravlja, Michel Onfray (pročitajte...)
  Moć i nasilje: pornokoreografiranje uloga /žena, Olivera Erić (pročitajte...)
  Mistični prijelazi - strašna simetrija, Tanja Bakić (pročitajte...)
  U pohvalu ludila: Mary Barnes, Adi Hasanbašić (pročitajte...)
  I’m a loser baby..., Ljiljana Filipović (pročitajte...)
  Književna farma, Mirjana Đurđević (pročitajte...)
  Dehijerarhizacija homofobičnog patrijarhata, Merima Omeragić (pročitajte...)
 
 
III RAZINE I STADIJI ANTIINTELEKTUALIZMA: Vulgarno, Frivolno, Opskurno
  Učiniti razum pristupačnim za narod, Michel Onfray (pročitajte...)
  Podučavati nakon Auschwitza, Mario Kopić (pročitajte...)
  Čudovišno - Kraj čovjeka i zadaća umjetnosti, Žarko Paić (pročitajte...)
  Opskurnost žurbe, Renata Salecl (pročitajte...)
  Težnja ka neslobodi?, Slavoj Žižek (pročitajte...)
  Nizvodno od razuma, Nermin Sarajlić (pročitajte...)
  Težina svijeta i dramaturgija uma, Abdulah Šarčević (pročitajte...)
 
 
IV Panoptikum
  Slike iz ranijih života IV, Aleksandar Prokopiev (pročitajte...)
  Etika ubojstva i kolateralna šteta, Aleš Debeljak (pročitajte...)
  Pobratimstvo u svemiru ..., Vildana Pečenković (pročitajte...)
 
divider