Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Za izdavača
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica
: Hazim Begagić

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Nermina Mujagić
Marijana Senjak

Cover
Cover Artwork by: David Hockney
“Doll Boy” 1960-61
Oil on canvas
48 x 39”
© David Hockney
Collection Hamburger Kunsthalle
Photo Credit: Paul Oszvald

Back Cover Artwork by: David Hockney
“Play Within a Play” 1963
Oil on Canvas and Plexiglass
72 x 78”
© David Hockney

Layout: Žarko Marić

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Graforad

ISSN 1840-0868

Pri objavljivanju sedamnaestog broja
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Gradu
Zenica i Federalnoj fondaciji za izdavaštvo.
  Sadržaj aktuelnog broja >>