Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
18/13
18/13
decembar 2013
 
 Sadržaj
 
I Za pisanje nisu dovoljna samo muda:
uškopljene metafore falocentrizma

  Uškopljene metafore falocentrizma, Venita Popović (pročitajte...)
  Zlostavljački obrasci (patrijarhalne) kulture..., Edisa Gazetić (pročitajte...)
  Ideja jednakosti ljudi u antičkoj filozofiji, Damir Marić (pročitajte...)
  Žensko pismo..., Merima Omeragić (pročitajte...)
  Erotologija Denis de Rougemonta, Mario Kopić (pročitajte...)
  Identitet/subjekt i feministička politika, Zlatan Delić (pročitajte...)
  Posthumanost ili ekstremna budućnost, Lejla Mušić (pročitajte...)
  Potraga za vlastitim identitetom..., Larisa Gasal-Softić (pročitajte...)

 
II O zamorcima, patentima, istraživačima,
slojevima i krticama mediosfere

  Ekran-slika u doba globalne vizualne hibridnosti, Sonja Briski-Uzelac (pročitajte...)
  Svici u tmini hiperteksta, Nermin Sarajlić (pročitajte...)
  Mediji: cenzura, mit i reforma, Boris Postnikov (pročitajte...)
  Ogled iz metodike čitanja..., Nebojša Vasić (pročitajte...)
  Problemi komunikacijske simbolike, Željko Škuljević (pročitajte...)

 
III Relativiziranje odrednica lijevo i desno
političko-kulturnog mišljenja i djelovanja

  PARRÉSIA vs. PHRONESIS..., Žarko Paić (pročitajte...)
  Živjeti u Saveznoj ulici..., Aleš Debeljak   (pročitajte...)
  Divljenje Nelsona Mandele, prijevod Mario Kopić (pročitajte...)
  Zoon politikon u gvozdenom Zagrljaju populizma, Jasenko Karović (pročitajte...)
  Tabele, Aleksandar Prokopiev (pročitajte...)

 
IV Iščezavaju li art-ostvarenja
pred najezdom bizarno-komercijalnog?

  Lubitsch, pjesnik cinične mudrosti?, Slavoj Žižek (pročitajte...)
  Uz Hamvaseve i Svedenborgove knjige..., Milan R. Simić (pročitajte...)
  O umetničkim foto-beleškama ateljea…, Olivera Erić (pročitajte...)
  Teorijska re/vizija strukturalizma, Perina Meić (pročitajte...)

 
Hommage Mirku Kovaču

  Mirko Kovač 1938-2013 (pročitajte...)
  Prijatelj Kovač, Velimir Visković (pročitajte...)
  Kovačeva testamentarna knjiga, Filip David (pročitajte...)
  Cvjetanje mase, Mirko Kovač (pročitajte...)

 
 

Ova Evropa, u opakoj zaslijepljenosti uvijek spremna sama sebi potajno udariti u srce, leži danas u velikim kliještima između Rusije, s jedne, i Amerike, s druge strane. I Rusija i Amerika su, metafizički promatrano, isto: isto neutješno bješnjenje razuzdane tehnike i organizacije-bez-tla za normalnog čovjeka. Ako je i najzabačeniji kutak Zemljine kugle tehnički osvojen i privredno se može iskorištavati, ako je svaki događaj na svakom mjestu u svako vrijeme postao brzo dostupan, ako se istodobno može doživjeti neki atentat na nekoga kralja u Francuskoj i neki simfonijski koncert u Tokiju, ako je vrijeme još samo brzina, trenutnost i istodobnost, i ako je vrijeme kao historija iščezlo iz svega opstanka svih naroda, ako boksač važi kao veliki čovjek nekoga naroda, ako su milijunske brojke masovnih skupova neko slavlje – onda, da, onda se još uvijek kao neko priviđenje preko čitave te strke prostire pitanje: čemu? kuda? i što onda? Duhovno propadanje Zemlje je tako daleko odmaklo da narodima prijeti gubitak i posljednje duhovne snage koja omogućuje da se to propadanje barem vidi i kao takvo ocijeni. Ta jednostavna konstatacija nema nikakve veze s kulturnim pesimizmom, a naravno isto tako nema ništa s nekim optimizmom; jer natmurivanje svijeta, bijeg bogova, razaranje Zemlje, pomasovljenje čovjeka, mržnja i podozrivost prema svemu stvaralačkome i slobodnome dosegli su na čitavoj Zemlji već takve razmjere da su tako djetinjaste kategorije poput pesimizma i optimizma odavno postale smiješne

   
  M. Heidegger, Einfuhrung in die Metaphysik
   
 

Dieses Europa, in heilloser Verblendung immer auf dem Sprunge, sich selbst zu erdolchen, liegt heute in der groBen Zange zwischen Russland auf der einen und Amerika auf der anderen Seite. Russland und Amerika sind beide, metaphysisch gesehen, dasselbe; dieselbe trostlose Raserei der entfesselten Technik und der bodenlosen Organisation des Normalmenschen. Wenn die hinterste Ecke des Erdballs technisch erobert und wirtschaftlich ausbeutbar geworden ist, wenn jedes beliebige Vorkommnis an jedem beliebigen Ort zu jeder beliebigen Zeit beliebig schnell zuganglich geworden ist, wenn man ein Attentat auf einen Konig in Frankreich und ein Symphoniekonzert in Tokio gleichzeitig "erleben" kann, wenn Zeit nur noch Schnelligkeit, Augenblicklichkeit und Gleichzeitigkeit ist und die Zeit als Geschichte aus allem Dasein aller Volker geschwunden ist, wenn der Boxer als der groBe Mann eines Volkes gilt, wenn die Millionenzahlen von Massenversammlungen ein Triumph sind - dann, ja dann greift immer noch wie ein Gespenst iiber all diesen Spuk hinweg die Frage: wozu? - wohin? - und was dann? Der geistige Verfall der Ercle ist so weit fortgeschritten, daB die Volker die letzte geistige Kraft zu verlieren drohen, die es ermoglicht, den [in bezug auf das Schicksal des "Seins" gemeinten] Verfall auch nur zu sehen und als solchen abzuschatzen. Diese einfache Feststellung hat nichts mit Kulturpessimismus zu tun, freilich auch nichts mit einem Optimismus; denn die Verdusterung der Welt, die Flucht der Gotter, die Zerstorung der Erde, die Vermassung des Menschen, der hassende Verdacht gegen alles Schopferische und Freie hat auf der ganzen Erde bereits ein AusmaB erreicht, daB so kindische Kategorien wie Pessimismus und Optimismus langst lacherlich geworden sind.