Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
19/14
juni 2014
 Bilješke o autorima/autoricama
 

BORIĆ, ARAS (Jajce, 1970), diplomirao je komparativnu književnost i bibliotekarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavio je pet knjiga poezije. Pored poezije objavljuje eseje iz područja književne teorije, te književnu kritiku. Živi i radi u Zenici.

DEBELJAK, ALEŠ, (1961) studirao je filozofiju, komparativnu književnost i sociologiju kulutre u rodnoj Ljubljani i u Sirakuzi, država New York, SAD, gdje je i doktorirao. Jedan od vodećih srednjoeuropskih pjesnika, kritičar i prevodilac, dobitnik je brojnih međunarodnih nagrada, kao i slovenačke nacionalne nagrade za književnost. Knjige su mu prevođene na mnoge jezike. Predaje kulturalne studije na Ljubljanskom univerzitetu. Živi u Ljubljani sa suprugom Amerikankom i troje djece. Iz opusa izdvajamo: Melanholične figure: eseji o književnosti (1998), Somrak idolov (1994, iste godine preveden na njemački i engleski, te na hrvatski 1995, Meandar), Na ruševinah modernosti: institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike (1999.), Lanski sneg: eseji o kulturi in tranziciji (2002.). Autorski radovi publicirani na engleskom: Anxiosus Moments (pjesme, 1994. White Pine Press), The City and the Child (pjesme, 1999. White Pine Press), Dictionary of Scilence (pjesme, 1999. Lumen Press, Inc.), Suvremeni fundamentalizam i sveti rat (Jesenski i Turk, 2003), Evropa bez Evropejcev (Sophia, Ljubljana 2004) The Hidden Handshake: National Identity and Europe in The Post Communist World (2004.). Značajniji prevodi Johna Ashbery-a, Richarda Jacksona, i Petera Bergera.

DELIĆ, ZLATAN rođen je 1987. godine u Tuzli gdje je završio studij književnosti (svjetska i južnoslavenska) i b/h/s jezika na Filozofskom fakultetu. Magistrirao je na Odsjeku za rodne studije Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, Univerziteta u Sarajevu. Autor je knjige TURBO-FOLK ZVIJEZDA (konstruiranje ženskog subjekta u pjesmama/tekstovima Lepe Brene, Svetlane Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše). Član je redakcije časopisa za feminističke i rodne teorije, kritiku i društvena pitanja Patchwork. Bavi se pitanjima subjektiviteta, feminističkom teorijom, rodnim i kulturalnim studijama. Živi i radi u Sarajevu.

DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ, MILENA rođena je 1954. godine u Trogiru. Fakultet dramskih umetnosti, Grupa za organizaciju kulturnih delatnosti završila je 1975. godine, a specijalističku tezu Forme kulturne animacije u različitim urbanim sredinama odbranila je na Univerzitetu Pariz-VIII Vensen 1977. godine. Magistarske studije nastavila je na Univerzitetu Pariz-V Sorbona „Rene Descartes” na odseku za sociologiju kulture, a magistrirala 1981. godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (Institucionalni sistem i kulturna politika Francuske). Doktorsku disertaciju „Književna komunikacija i kulturna animacija“ odbranila je 1990. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesorica je menadžmenta u kulturi teorije masovnih medija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i u dva mandata direktorica Instituta za pozorište, film, radio i televiziju. Drži predavanja i kurseve na univerzitetima u zemlji i inostranstvu, posebno iz domena menadžmenta u kulturi, kulturne politike i sociologije kulture. Stalni je predavač na poslediplomskom tečaju za sticanje Evropske diplome kulturnog menadžmenta (u organizaciji Evropskog saveta i UNESCO-a). Među brojnim objavljenim knjigama i naučnim radovima izdvajamo: Umetnost i alternativa, Neofolk-kultura, Horizonti čitanja, udžbenik Organizacija kulturnih delatnosti (koautorstvo sa B. Stojkovićem) i veći broj tekstova objavljenih u knjigama i časopisima. Uredila je i nekoliko knjiga i tematskih brojeva časopisa (Od knjige do čitaoca, Kultura i društvo, Francuska misao o kulturi, Britanske studije kulture, Turizam i kultura itd). Od 1984. do 1988. bila je član redakcije časopisa Potkulture, a od 1985. je član redakcije časopisa Kultura.

DRAŠKOVIĆ, RADOSLAV,rođen u Zenici 1962., diplomirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1990, magistrirao istoriju na Univerzitetu u Torontu 2010. Živi i radi kao freelancer u Torontu, Kanada.

GEORGIJEV, PREDRAG (1985) diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Član je redakcije časopisa za kulturu Naštrag, dopisni član Šumadijskih anala Istorijskog arhiva Kragujevca. Sprema knjigu na temu Filip Filipovićkao narodni poslanik (1920 – 1921) koja uskoro izlazi iz štampe. Živi i radi kao profesor istorije u Velikoj Plani.

HASUKIĆ, ALMA rođena je 1987. god. u Gradačcu. Dodiplomski i postdiplomski studij završila je na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Odsjek za bosanski jezik i književnost. Magistrirala s temom „Konstrukcije vremena u savremenom bosanskohercegovačkom ženskom dramskom tekstu“. Živi u Tuzli.

KAROVIĆ, JASENKO je na FPN-u u Sarajevu diplomirao 1982. god., a na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je magistrirao s temom „Vrijednosni odnos i njegovo određenje kod Maxa Webera“ godine 1999. Na FPN-u u Sarajevu je odbranio doktorsku tezu „Konstituiranje, geneza i stanje savremene epistemologije društvenih znanosti“ 2013. god. Njegova temeljna znanstvena preokupacija je sociološko i filozofsko saznanje kao i sve reference savremenog epistemološkog loma.

KOPIĆ, MARIO, (Dubrovnik,1965), filozofski pisac i prevoditelj. Studirao filozofiju, komparativnu književnost, političku antropologiju i komparativnu religiologiju u Zagrebu, Ljubljani, Berlinu i Rimu. Područje znanstvenog interesa obuhvaća fenomenologiju, filozofiju kulture i religije, povijest ideja. Posljednja objavljena djela: S Nietzscheom o Europi (Zagreb 2001), Proces Zapadu (Dubrovnik 2003), Izazovi post-metafizike (Novi Sad, 2007), Nezacjeljiva rana svijeta (Tvrđa, Zagreb 2007), Sekstant (Beograd 2009). Izdvajamo sljedeće prevode: Ono što ostaje od Auschwitza, Homo sacer i Vrijeme što ostaje Giorgia Agambena, Čitanku Giannia Vattima, O apokaliptičnom tonu usvojenom u novije vrijeme u filozofiji Jacquesa Derride, Tako je govorio Zaratustra Friedricha Nietzschea, O škrtosti Mladena Dolara, te Smisao posredovanja Deana Komela i Neugodni gost: Nihilizam i mladi, Umberta Galimbertija. Stalni je suradnik francuskog časopisa Le Monde diplomatique, kao i vanjski urednik revije za kulturu i znanost Odjek.

KRAMARIĆ, ZLATKO, rođen je u Osijeku 1956, gdje završio je gimnaziju, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je na području filologije, gdje je također magistrirao na području macedonistike. Doktorat je odbranio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1985. godine kod prof. dr. R. Ivanovića. Vodio projekt Osijek kao književno i kulturno srednjoeuropsko središte – interdisciplinarni istraživački projekt Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske koji se tijekom četiri godine (1999 – 2002) realizirao na osječkom Pedagoškom fakultetu. Kao gostujući predavač u više je navrata boravio u inozemstvu u Kanadi, Vancouver (1987) i Toronto (1993), Mađarskoj, Pečuh (1989), Francuskoj, Pariz (1991), Njemačkoj na Mainheim/Goethe-Institutu (1993), te u Češkoj, Prag (1995). Počeci njegova znanstvena interesa ticali su se macedonistike, s koje se preusmjerio na teoriju književnosti. Od osječke ratne 1991. godine, kada se, kako kaže, politika počela baviti njime, zanimaju ga mjesta interferencije književnosti, teorije i zbilje, a to je temelj s kojega i trenutačno promatra književnost, naime, sa zagrebačkim kolegom prof. dr. Cvjetkom Milanjom istražuje uspostavu nacionalnog i kulturalnog identiteta u devetnaestostoljetnoj hrvatskoj književnosti. Od brojnih djela i znanstvenih radova izdvajaju se: Ogledi za makedonski romansieri iz 1986, Romanite na Slavko Janevski, eseji i kritike (1987), Makedonske teme i dileme (1991), Diskurs razlike: ogledi o alternativnom mišljenju (1994), Književnost, povijest, politika (1998), Pohvala ljudskoj gluposti: prilog fenomenologiji svakidašnjeg (2002), te Identitet, tekst, nacija (2010).

MUŠIĆ, LEJLA, rođena u Bihaću, 1981. godine. Doktorica je socioloških znanosti na Fakultetu političkih nauka Sarajevo, pri Odsjeku za sociologiju. Završila je Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za filozofiju i sociologiju 2005. godine. Magistrirala je na temu „Rodno zasnovano nasilje u BiH porodici u periodu tranzicije” u septembru 2008. godine pri Centru za Interdisciplinarni postdiplomski studij Univerziteta u Sarajevu. Napisala je više radova poput Filozofija umjetnosti u mišljenju Anande Kentischa Coomaraswamiya (Filozofska istraživanja, Zagreb, 2007.). Prevela je s engleskog na bosanski jezik djelo Ljepota i islam, estetika u islamskoj umjetnosti i arhitekturi (Des, Sarajevo, 2005.), autorice Valerie Gonzalez, a njen magistarski rad „Rodno zasnovano nasilje u BiH porodici u periodu tranzicije” objavljen je 2010. godine u četverotomnom izdanju master teza prve Generacije (2006-2008) master studija Rodne studije. Tokom 2012. godine objavljuje rad u Zborniku Demitologizacija religijskih narativa na Balkanu, pod naslovom „Ekološki nacionalizam kao projekat rodne i religijske de(kon)strukcije u kulturi sjećanja Balkana”.

OMERAGIĆ, MERIMA, završila magistarski studij književnosti na Univerzitetu u Sarajevu na tezi antiratnog ženskog pisma. Njena uža interesovanja vezuju se za područje kulture, umjetnosti i queer teorija. Objavljivala je oglede i kritiku u referentnim časopisima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Koautorka je nekoliko publikacija.

PAIĆ, ŽARKO, filozof, pjesnik, kritičar i profesor estetike i sociologije kulture Sveučilišta u Zagrebu, član Hrvatskog društva pisaca, Hrvatskog PEN-a, glavni i odgovorni urednik Tvrđe, časopisa za književnost, umjetnost i znanost (valja istaći dvije Tvrđine edicije, kao prvu Izgledi povjesnog mišljenja - Zbornik radova povodom osamedesete obljetnice rođenja Vanje Sutlića, Pervertitov vodičkroz film Slavoja Žižeka, Nezacjeljiva rana svijeta Maria Kopića, Michel Houellebecq - mirakul, mučenik, manipulator? Marinka Koščeca, Javne samoće Ljiljane Filipović), jedan od urednika Europskog glasnika, spoljni urednik izdavačke kuće Henacom, publicist i autor knjiga Njihalo na kraju stoljeća, Postmoderna igra svijeta, Gotski križ, Idoli, nakaze i suze, Montaigneov rez, Politike identiteta: kultura kao nova ideologija, Slika bez svijeta/ikonoklazam suvremene umjetnosti, Moć nepokornosti: intelektualac i biopolitika, Traume razlika i Projekt slobode: J.P. Sartre - filozofija i anga`man (Nova Istra, 2007.), Vrtoglavica mode: prema vizualnoj semiotici tijela (Altagama, 2007.), Zaokret (Litteris, 2009), Posthumano stanje: Kraj čovjeka i mogućnosti druge povijesti (Litteris, 2011.), te zbirki poezije Aura, Opako ljeto i Uronjeni, kolumnist i pisac brojnih izvanrednih eseja, prikaza i komentara iz različitih sfera humanističkih nauka.

PEČENKOVIĆ VILDANA, rođena 1973.godine u Bihaću. Osnovnu i srednju školu završila u Bosanskoj Krupi, a pedagošku akademiju završila 2000-te godine. Nakon toga se upisuje na Pedagoški fakultet u Bihaću, odsjek za bosanski jezik s književnošću i historijom. Zvanje profesora književnosti i historije stiče 2006. godine. Postdiplomski studij, smjer nauka o književnosti upisala 2007.godine na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, gdje je 2009. i odbranila magistarski rad pod nazivom Doseg soneta u pjevanju i mišljenju Skendera Kulenovića, te time stekla zvanje magistra književnih nauka. Radila kao novinar-saradnik u JP Radio-televizija Bihać, bila nastavnica bosanskog jezika i historije u osnovnoj školi u Bihaću, a od 2009. god. zaposlena na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću, kao viši asistent na predmetima iz oblasti književnosti.

POPOVIĆ, VENITA, diplomirana žurnalistkinja. Zanimaju je post/ feministička teorijska kretanja. Trenutno je angažirana u humanitarnoj misiji World Visiona u Zenici.

POPOVSKI-IGNATIEV, ZLATKO rođen u Skoplju, 1963. god., završio najpre ekonomiju, a onda filozofiju. Postdiplomski odbranio na Filozofskom i Filološkom fakultetu u Skoplju, na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij - Skopje”, gde su u toku njegove doktorske studije. Inače, doktorira na temu Heidegger i njegovi filozofsko-kulturni utjecaji na polju jezika umetnosti. Piše eseje, kritiku, poeziju i haiku poeziju, i ponekad slika. Objavljivan na više jezika. Dugo se bavi izučavanjem istočnih i orijentalnih civilizacija, njihovom religijom, filozofijom i kulturom.

POZDERAC, LEJLIĆ DUBRAVKA diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na Odsjeku za filozofiju i sociologiju. Na istom fakultetu završila je i poslijediplomski studij iz suvremene filozofije i magistrirala 2003. godine. Doktorirala je na Odsjeku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 2010. godine. Predaje na Katedri za teoriju i historiju umjetnosti Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i vanjska je suradnica Nastavničkog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, na kolegijima iz oblasti estetike i teorije vizualnih umjetnosti. Sudjelovala je u nizu međunarodnih konferencija i seminara, u zemlji i inozemstvu. Objavljuje likovnu kritiku, prikaze i oglede iz suvremene teorije umjetnosti i vizualne kulture. Knjiga Kultura vizualnoga uskoro izlazi iz štampe u izdanju TDP d.o.o. Sarajevo.

PROKOPIEV, ALEKSANDAR, doktor je znanosti i znanstveni suradnik Instituta za makedonsku književnost u Skopju. Bio je član uredništva znanstvene publikacije Spektar. Jedan je od istaknutijih predstavnika tzv. petog kruga suvremene makedonske književnosti, uglavnom postmodernističke orijentacije. Pojedine pripovijetke prevedene su mu na desetak svjetskih jezika. Zastupljen je u više antologija makedonske kratke proze (Borislav Pavlovski: Gospodari labirinta / Antologija snova, maštarija i fantastičnih priča iz makedonske književnosti, Naklada MD, Zagreb, 1998.; Katica Kulavkova: Maketa / Savremena makedonska kratka priča, Otkrovenje, Beograd, 2001. i dr.). Autor je, između ostalih i knjiga Putovanje bajke (Patuvanjata na skaznata, 1997.), znanstveni eseji; Postmoderni Babilon (Postmoderen Vavilon 2000.), eseji; Anti-uputstva za ličnu upotrebu (Geopoetika, Beograd, 2003). Specifičan je autorov “odnos prema neprikosnovenoj moći lokalnih Panteona na teritoriji naših državica”, za koje kaže “biti laureat te i te državne nagrade je veoma korisno za CV prilikom ulaska u više univerzitetsko zvanje ili, ne daj bože, u Akademiju” i dodaje “ponekad, neki autor ima veći broj nagrada nego čitalaca”, te s punim pravom se pita i zaziva svojevrsnog balkanskog Luisa Harsa, koji bi objedinio “’sudbinski’ one koji su direkni protagonisti ovih bogatih, raznolikih književnosti ’u senci’”. Aleksandar Prokopiev živi i stvara u Skopju.

SARAJLIĆ, NERMIN, freelancer, diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1986. godine. Autor knjiga Iluzije pod točkovima regresije, Triptih o đavoljim monogramima I - poeme, II - priče (Bosanska riječ, Tuzla, 2007., 2009) za edicijski blagoslov pripremljeni rukopisi Triptih o đavoljim monogramima III - ogledi i zbirka priča Gluckliche Reise. Saradnik više časopisa i publikacija za kulturu, estetiku i sociološko-filozofsku epi/fenomenologiju.

SELETKOVIĆ, IVANA, rođena u Slavonskom Brodu. Završila master studij komparativne književnosti u Sarajevu. Objavljivala poeziju u gimnazijskim zbornicima radova. Godine 2010. u časopisu Sic! objavljen je rad „Glazbeni labirint“. Objavljuje u časopisima: Zarez, Sarajevske sveske i Odjek.

SIMIĆ, R. MILAN rođen je 1959. godine u Velikoj Plani gde i živi. Piše prozu, drame, filozofeme, aforizme, kritiku i eseje. Eseji su mu prevođeni na makedonski, aforizmi na nemački i ruski, proza na slovenački jezik. Autor je dva romana, dve zbirke priča, tri zbirke aforizama, jedne zbirke filozofema. Zastupljen je u više antologija aforizama kod nas i u svetu, jedan je od autora zastupljenih u antologiji najkraćih srpskih priča na srpskom jeziku „Zrnca“, a koja je 2012. prevedena na slovenački. Od 1994. godine uređuje velikoplanjanski časopis za kulturu NašTrag. Zaposlen je u biblioteci „Radoje Domanović“ u Velikoj Plani.

ŠARČEVIĆ, ABDULAH, jedno od najznačajnijih filozofskih imena na prostoru bivše Jugoslavije, predavač ontologije, epistemologije, estetike, filozofije znanosti i povijesti filozofije, profesor emeritus na Filozofskom fakulktetu u Sarajevu i Prima Community College u Tucsonu (Arizona, USA), redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, osnivač Centra za filozofska istraživanja, utemeljitelj i urednik čuvene filozofske biblioteke Logos, autor brojnih djela, pri čemu valja neizostavno naglasiti osmotomni opus Odabranih spisa, koja čine, kako veli filozof i profesor Sulejman Bosto, svojevrsnu “ustrajnu apologiju humanističke kulture, filozofiju nade u ljudskost uprkos epohalnoj krizi čovječanstva“, zahvatajući ključne “probleme povijesti filozofije, spor i/ili dijalog moderne i postmoderne, ontologije, fenomenologije, filozofske antropologije, hermeneutike, filozofije jezika, etike, estetike, sociologije kulture...“ Izdvajamo: Iskon i smisao, Sfinga Zapada (1972., ponovljeno izdanje 2000.), Iskustvo i vrijeme, De homine: mišljenje i moderni mit o čovjeku (1986.), Etika ljudskih prava, Istina i sloboda, Politička filozofija i multikulturalni svijet. Istina o istini. Svijet moderne i postmoderne. U sjeni nihilizma (2003.)

VLAISAVLJEVIĆ UGO, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje predaje ontologiju (Odsjek za filozofiju), epistemologiju društvenih nauka (Odsjek za psihologiju), sociologiju znanja i znanosti (Odsjek za sociologiju) i književnost i naraciju identiteta (Odsjek za komparativnu književnost). Od 2003. godine predaje predmet “Ideja Evrope” na Evropskim studijama, a od 2005. „Rod i politika“ na Rodnim studijima pri Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu. Glavni urednik filozofskog časopisa Dijalog (Sarajevo). Član redakcije međunarodnog časopisa Transeuropeennes (Paris). Predsjednik PEN centra BiH bio između 2006. i 2009. Objavio dvanaest knjiga, brojne članke i studije, od kojih nekoliko desetina u uglednim inozemnim časopisima i zbornicima (često izvorno pisane na engleskom i francuskom jeziku). Više puta bio gostujući profesor, te koristio stipendije i naučnoistraživačke boravke na uglednim univerzitetima u inozemstvu. Učesnik brojnih međunarodnih skupova i konferencija, od kojih kao posebno značajno izdvaja svoje učešće na Prvom svjetskom kongresu fenomenologa održanog 1988. godine u Santiago de Composteli (Španjolska), gdje je bio član Naučnog odbora Kongresa uz neke od najpoznatijih filozofa današnjice (Derrida, Waldenfels, Ricoeur itd.).
Od objavljenih knjiga izdvajamo: Ontologija i njeno nasljeđe (Međunarodni centar za mir, Biblioteka Veliko podne, Sarajevo, 1995), Lepoglava i univerzitet (Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2003 i drugo izdanje 2009), Merleau-Pontyjeva semiotika percepcije (Atelje za filozofiju, društvene znanosti i psihoanalizu, Sarajevo, 2003), Etnopolitika i građanstvo (Status, Mostar, 2006), Rat kao najveći kulturni događaj (Mauna-fe Publishing, Sarajevo, 2007), Pripitomljavanje nacionalizma (Mauna-Fe, Sarajevo, 2008), Fenomenološki put u dekonstrukciju (Mediterran, Novi Sad, 2011), Avetinjska stvarnost narativne politike (Rabic, Sarajevo, 2012)., te Spisi iz postfenomenologije (Connectum, Sarajevo – u štampi). Od prijevoda pak novije filozofske literature valja navesti slijedeće knjige: Bernard Waldenfels, U mrežama životnog svijeta (s njemačkog), Jürgen Habermas, Borbe za priznanje u ustavnim demokratskim državama (s engleskog), Jacques Derrida, Glas i fenomen (s francuskog, sa Zoranom Jankovićem), Jean- Luc Nancy, Biti zajedno bez suštine (s francuskog, sa Elmedinom Podrug) i Jacques Derrida, Povijest laži (s francuskog).

ŽIŽEK, SLAVOJ, ’postmarksistički’ filozof i kulturalni kritičar, jedan od najznačajnijih mislilaca današnjice. Po Carstenu Strathaussenu “na polju političke ontologije“, iako se ograđuje od uskosti zajedničkog imenitelja, Žižek, uz Laclaua, Mouffe, Badioua, Agambena, Hardta, Negrija, Deleuzea, svrstan je u neoljevicu. Rođen je 1949. u Ljubljani. Doktorirao je filozofiju na Ljubljanskom univerzitetu. Za boravka u Parizu, intenzivno je izučavao psihoanalizu. Od 2005., Žižek je član Slovenske akademije nauka i umjetnosti.
Od djela, preko pedeset, objavljenih na engleskom, slovenskom i prijevodima na brojne svjetske jezike (više od dvadesetak) izdvajamo Sublimni objekt ideologije, Škakljivi subjekt: Odsutno središte političke ontologije, Irak: Posuđeni čajnik, Znak/označitelj/pismo, Repeating Lenin, NATO kao lijeva ruka Boga, O vjerovanju: Nemilosrdna ljubav, Pervertitov vodič kroz kinematografiju, O nasilju, Did Somebody say Totalitariansm?, Nedjeljivi ostatak: Ogledi o Schellingu i srodnim pitanjima, Paralaksa, Bog na mukama (koautorstvo s Borisom Gunjevićem), Tihi sugovornici Lacana (Zeničke sveske, Missing link, BNP - Zenica, 2011., prijevod Venita Popović), Živjet na kraju vremena (Fraktura 2013. Zagreb, prijevod Srećko Horvat). Proučavanju njegovog djela posvećen je časopis: International Journal of Žižek Studies, čiji je pokretač i glavni urednik Paul A. Taylor, inače voditelj magistarskih studija na Institutu za komunikacijske studije Sveučilišta Leeds. Na Toronto Film Festivalu premijerno je prikazan dokumnetarac Zizek! američke sociologinje i redateljice Astre Taylor, a prije tog Sophie Fiennes režirala je film sa Žižekom o Žižeku pod nazivom: Pervert’s Guide to Cinema.