Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA

Giorgio de Chirico
Sadržaj aktuelnog broja

ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Za izdavača
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica
: Hazim Begagić

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Nermina Mujagić
Marijana Senjak

Cover
Giorgio de Chirico
The Mystery and Melancholy of Street Disquieting Muses

Layout
Žarko Marić

Web Design
Samir Lemeš

DTP i štampa
Graforad Zenica

ISSN 1840-0868

Pri objavljivanju dvadesetčetvrtog broja
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Gradu Zenica
i Federalnoj fondaciji za izdavaštvo.
  Sadržaj aktuelnog broja >>