Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
27/18   I MEDIJSKA INFANTILIZACIJA BUNTA I NEZADOVOLJSTVA, KULTURNA I POLITIČKA SIMBOLIZACIJA SOCIJALNE NE/MOĆI
27/18
juli 2018
   
 
Jer očito je da su naša društva bolesna: no njihova je snaga u tome što su toga svjesna i da to izgovore, da javno pokažu svoje rane, da se neprekidno šibaju. To ih stajalište spašava, štiti od prave mane: ignoriranja svoje boljke. Drugim riječima, biti barbarin znači smatrati se uljuđenim, baciti druge u ništavilo. A biti uljuđen jest znati da si barbarin, znati krhkost granica koje nas odvajaju od vlastitog rugla, kao i to da svijet može biti i sramotan i uzvišen.

Pascal Bruckner, Bijeda blagostanja
 Uvrijeđeni? pa šta?
T. Garton Ash