Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
27/18   II EGZOTIČNO-EKSCENTRIČNI MENU PSEUDOFEMINIZMA
27/18
juli 2018
   
 
Došlo je vrijeme simbolične žene...Paradoksalno, trijumf feminističke retorike dešava se istovremeno s pogoršanjem stvarnih uvjeta života za žene, a ta se retorika obilato koristi u opravdavanju politika koje ženama nanose štetu.

Lindsey German, Material Girls: Women, Men and Work
 Zašto svaka ‘prva žena na/u...’ nije razlog za slavlje
K. Pavičić-Ivelja