Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
28/18   III ŽENE I MUŠKARCI IZLOŽENI PATRIJARHALNOJ RADIJACIJI - UPORNA TRABUNJANJA O NE/DOPUŠTENIM RAZINAMA OZRAČENOSTI -
28/18
decembar 2018
   
 
Danas se razlika među polovima objašnjava kao tako duboka da se, pošto ne može da se prebaci na neko drugo razviće, svuda sudara s praosnovom. Ovde se sama sobom i dopunjuje: jer što je dublje izvedena utoliko je izvesnije da se njene linije moraju ukrstiti u nekoj tačci unutar kontura muškarca i žene. Život – neprestani delatni totalitet za sebe – mora se dvostruko potvrditi, kao što svako od nas potiče od oca i majke.

Lou Andreas-Salome, Šta je eros
 "Žena od Batha i njena priča"
Mary s. Bache