Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
30/19   III REGIONALNA/ EVROPSKA/ SVJETSKA POLITIČKA SCENA: KOMPLEMENTARNO KOREOGRAFIRANJE APSURDA
30/19
decembar 2019
   
 
Ljudi više ne podnose teatar politike kao što protestanti više nisu podnosili teatar religije. Žude za istinskom politikom – kao što su tada žudjeli za istinskom religijom.

Pierre Bourdieu
 30 godina nakon pada Berlinskog zida ili
Anis H. Bajrektarević