Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  

OPĆA BIBLIOTEKA ZENICA


Sadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju četvrtog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Federalnoj
fondaciji za izdavaštvo, Općini Zenica i
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Zeničko-dobojskog kantona.
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Opća biblioteka Zenica
za Izdavača: Slavica Hrnkaš

Urednik
Nermin Sarajlić

Redakcija
Venita Popović
Bernard Harbaš
Marijana Senjak
Jasmin Kukavica
Aras Borić
Nedžad Fejzić

Design
Iza noći obnažene danom, ili striptiza vidljivog kao jedinog, fotoparafraze Das Reich der Lichter Renee Magritta stoje Dragan Gačnik, Žarko Marić i Davor Franjić;

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju Muhamed Čičak
  Sadržaj aktuelnog broja >>