Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICASadržaj aktuelnog broja


Pri objavljivanju šestog broja iskreno
zahvaljujemo na pruženoj pomoći Općini
Zenica, Ministarstvu za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona
i Federalnoj fondaciji za izdavaštvo.
ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Bosansko narodno pozorište - Zenica
za Izdavača: Nedžad Fejzić

Urednik
Nermin Sarajlić

Redakcija
Venita Popović
Bernard Harbaš
Dragoslav Dedović
Marijana Senjak
Nedžad Fejzić

Design
Žarko Marić, Dragan Gačnik - Palimpsest Slike i Riječi - Hipgnosis, omot trećeg albuma Edgar Broughton banda, stihovi "Oh, the Places You'll Go" Theodor Seuss Geisel, "Abattoir blues" Nick Cave

Web Design
Samir Lemeš

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
za Štampariju Zijad Osmančević

ISSN 1840-0868
  Sadržaj aktuelnog broja >>