Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  
06/07
decembar 2007
 Bilješke o autorima/autoricama
 
ALIĆ, SEAD Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao  filozofiju i kroatistiku. Demonstrator profesoru Grliću. 1978. urednik u redakciji Studentskog lista. Pored knjige  Rođenje tragedije iz duha novokomponirane glazbe (1999, Phenomena, Zagreb), objavljivao  prikaze i tekstove u časopisima: Naše teme, Kulturni radnik, Filozofska istraživanja, Polja, Dometi, Student, Studentski list, Mladina, Zvono, Zarez, Epoha. Magistrirao  na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom: Iskustvo estetičke misli Waltera Benjamina (Gajo Petrović, Nadežda Čačinović, Danilo Pejović). Na poslijediplomskom doktorskom studiju književnosti u Rijeci predao doktorat Filozofija i književnost, Od ideologija  zavođenja do manipuliranja medij(im)a. Na poslijediplomskom doktorskom studiju filozofije u Zagrebu, prijavio doktorsku radnju: Filozofija medija Marshalla Mcluhana.

BAKIĆ, TANJA (1981.) Završila studij anglistike 2005. na Filosofskom Fakultetu u Nikšiću. Njena prva knjiga poezije, Treptaj, objavljena 1996. Sa D. Hendersonom radila na filmu Just One Look/ Jedan Pogled, a sa dr G. Jones na projektu Charlie Parker. Poezija joj je vizualizovana i izvođena u obliku perfomansa na Aprilskim Susretima u Beogradu 2007., te i prisutna u Rukopisima 30, zborniku poezije i kratke proze mladih sa prostora bivše Jugoslavije. Eseje, poeziju i prijevode sa engleskog objavljivala u publikacijama sa prostora bivše Jugoslavije. Jedna od ocjenjivačica testova iz engleskog jezika na Državnom testiranju Crne Gore 2007., te i članica žirija na literarnom konkursu za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori, My Dream Town. Radila u Ispitnom Centru Crne Gore. Trenutno radi u centru za engleski jezik ABC u Podgorici, gdje vodi kurseve engleskog jezika za odrasle.

ČABRAJA, ANTO, diplomirao na Likovnoj Akademiji u Sarajevu 1986. godine u klasi profesora Radoslava Tadića. 1988. član DLU Zenica,1989. član žirja likovne kolonije u Počitelju ispred DLU Zenica,1990. član ULUBIH. Slika, kreira  i učestvuje u multimedialnim projektima. Piše tekstove o savremenoj likovnoj umjetnosti, scenograf, profesor likovnih umjetnosti. Živi, radi i izlaže u Francuskoj.

DAVIDOVIĆ, DALIBOR (Našice, 1972), docent za sistematsku muzikologiju na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Zagrebu. Studirao muzikologiju u Zagrebu i Hamburgu, doktorirao na  Univerzitetu u Hamburgu kod H. Rösinga i A. Schneidera na novoj (kritičkoj, kulturalnoj) muzikologiji. Objavio veći broj radova u domaćim i stranim publikacijama o metodologiji i povijesti istraživanja muzike, odnosu muzike i tehnike, teoriji muzičke reprodukcije, djelu Mortona Feldmanna.  Glavna djela: Istraživanja recepcije u muzikologiji i njihovi izgledi (Zagreb 2002), Identität und Musik (Beč 2006).

DEDOVIĆ ,DRAGOSLAV je rođen 1963. u Zemunu. Odrastao je u Kalesiji, gimnaziju je završio u Tuzli. Nakon okončanog studija žurnalistike u Sarajevu, radio je kao urednik u tuzlanskom Grafičaru. 1992. odlazi u Njemačku. Magistrirao je na interdisciplinarnom odsjeku Europastudien Univerziteta u Ahenu.  Živio je u Nirnbergu, Regenzburgu, Ahenu, Vangenu kod Bodenskog jezera, Kelnu i Berlinu, profesionalno se baveći radijskim novinarstvom. Prevodilirikuiprozusarevodi liriku i prozu sa njemačkog, a esejističke i književne tekstove piše i objavljuje i na njemačkom jeziku. Za zbirku pjesama Cafe Sumatra godine 2006. mu je dodijeljena godišnja Nagrada Društva pisaca BiH. Dragoslav Dedović je  direktor  Regionalnog ureda Fondacije Heinrich Böll sa sjedištem u Beogradu. Do sada objavljene knjige: Izađimo u polje, pjesme, Sarajevo 1988. Cirkus Evropa, pjesme, Tuzla 1990. Von edlen Mördern und gedungenen Humanisten, (O plemenitim ubicama i najmljenim humanistima), 44 Gedichte/pjesme & 1 Essay/esej, Klagenfurt/Celovec 1997. Kawasaki za Wukmana Dedowitscha, pjesme, Sarajevo 2003. Cafe Sumatra , pjesme, Naklada Zoro, Zagreb-Sarajevo 2005. Osim spomenutih pjesničkih knjiga Dragoslav Dedović je potpisao i izbor savremene priče iz BiH koji je u Klagenfurtu 1999. objavila izdavačka kuća Drava. U Austriji je knjiga izašla pod nazivom Das Kind. Die Frau. Der Soldat. Die Stadt, a splitski Feral Tribune je isti izbor objavio pod nazivom Evakuacija.

ĐURIĆ, DUBRAVKA, (1961), pjesnikinja, teoretičarka i prevoditeljka. Objavila više zbirki poezije i knjige Jezik, poezija, postmodernizam - jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije (2002), All-over - izabrane i nove pjesme sa esejima koji određuju fazu njene poezije od 1996. do 2004 (2004), Govor druge - eseji o pjesnikinjama (2006). Sa Vladimirom Kopiclom uredila i prevela antologiju novije američke poezije Novi pesnički poredak (2001), sa grupom mlađih pjesnikinja uredila antologiju Diskurzivna tela poezije - poezija i autopoetike pesnikinja mlađe generacije (2004), sa Miškom Šuvakovićem uredila knjigu Impossible Histories - Avant-Garde, Neo-Avant-Garde, and Post-Avant-Garde in Yugoslavia 1918-1991 (2003, 2006). Predaje na fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

ERIĆ OLIVERA, (Beograd, 1974.), diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2002. godine. Interdisciplinarne magistarske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, grupa za Teoriju umetnosti i medija, završila je 2007. godine. Tokom školske 2005/2006. godine, kao stipendista Ministarstva Republike Slovenije za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju, bila je na 6-mesečnom stručnom usavršavanju na Filozofskom institutu Naučnog i istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti (FI ZRC SAZU) kod prof. dr Marine Gržinić. Radi kao saradnica Galerije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

FILIPOVIĆ, EMIR O., rođen 1984. godine u Ključu. Diplomirao je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje pohađa postdiplomski studij iz historije srednjovjekovne Bosne. Trenutno na matičnom Odsjeku radi kao asistent na predmetima Opća historija ranog srednjeg vijeka i Opća historija razvijenog srednjeg vijeka.

HARBAŠ, BERNARD, završio studije filozofije i sociologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Studije, prikaze i prevode objavljivao u BiH (Dijalog, Odjek, Revija slobodne misli.) i Hrvatskoj (Quorum, Filozofska istraživanja, Scopus.) Radi kao asistent na Univerzitetu u Zenici.

HEDŽIĆ, AMER, profesor njemačkog jezika i književnosti, zaposlen u Ekonomskoj školi u Zenici, diplomirao 2002. godine u na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, upisao postdiplomski studij iz lingvističkih disciplina na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru.

KOPIĆ, MARIO (Dubrovnik,1965), filozofski pisac i prevoditelj. Studirao filozofiju, komparativnu književnost, političku antropologiju i komparativnu religiologiju u Zagrebu, Ljubljani, Berlinu i Rimu. Područje znanstvenog interesa obuhvaća fenomenologiju, filozofiju kulture i religije, povijest ideja. Posljednja objavljena djela: Izazovi post-metafizike (Novi Sad, 2007), Nezacjeljiva rana svijeta (Zagreb 2007).

LISIČIĆ, ALMINA, asistentica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici na Odsjeku za njemački jezik i književnost; diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2004. godine, upisala postiplomski studij iz lingvističkih disciplina na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

MATVEJEVIĆ, PREDRAG, rođen u Mostaru 1932, studij romanistike otpočeo u Sarajevu a dovršio u Zagrebu, 1967 doktorirao komparativnu književnost i estetiku na Sorboni, autor kojeg je skoro deplasirano predstavljati, vrstan prozaik i stilist nedvosmisleno progresivno humanistički angažiran, od 1994 redovni je profesor slavistike rimskog sveučilišta La Sapienza, predavao francusku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu a veoma čest gostujući profesor je na univerzitetima u New Yorku, Louvainu, Parisu, Perpignanu.Iz mnoštva djela (studija, eseja, osvrta, recenzija, pisama, polemika) navedimo čuvene Razgovore s Krležom, ponavljanu ediciju Jugoslovenstvo danas, nagrađivani i recepcijski plijeneći Mediteranski brevijar, potom Istočni epistolar, te zajednički nastalu knjigu s Vidosavom Stevanovićem  Gospodari rata i mira.

PAIĆ, ŽARKO, filozof, pjesnik, kritičar i profesor estetike i sociologije kulture   Sveučilišta u Zagrebu, član Hrvatskog društva pisaca, Hrvatskog PEN-a, glavni i odgovorni urednik Tvrđe, časopisa za književnost, umjetnost i znanost (valja istaći dvije Tvrđine edicije kao prvu Izgledi povjesnog mišljenja - Zbornik radova povodom osamedesete obljetnice rođenjja Vanje Sutlić, te Javne samoće, Ljiljane Filipović), jedan od urednika Evropskog glasnika, spoljni urednik izdavačke kuće Henacom, publicist i autor knjiga Njihalo na kraju stoljeća, Postmoderna igra svijeta, Gotski križ, Idoli, nakaze i suze, Montaigne-ov rez,  Politike identiteta: kultura kao nova ideologija, Slika bez svijeta/ikonoklazam suvremene umjetnostiMoć nepokornosti: intelektualac i biopolitika, te zbirki poezije Aura i Opako ljeto, kolumnist i pisac brojnih izvanrednih eseja, prikaza i komentara iz različitih sfera humanističkih nauka. U pripremi su dva izdanja:  Traume razlika i Projekt slobode/J.P. Sartre i granice egzistencijalizma. Uskoro izlazi iz tiska u izdanju zagrebačke Altagame knjiga Vrtoglavica mode: prema vizualnoj semiotici tijela.

PAVIČIĆ, JURICA, romanopisac - FAKovac, vrstan esejista i filmski kritičar, kolumnist zagrebačkog Jutarnjeg lista, autor serioznih i sugestivnih kritika, recenzija i osvrta u hrvatskom filmskom časopisu Kinoteka, Europskom glasniku... objavio je Ovce od gipsa, prema čijem je sižeu Vinko Brešan snimio uspjeli i nagrađivani film Svjedoci, pored toga valj dodati i knjige Nedjeljni prijatelj, Minuta 88, Kuća njene majke, te dramu Trovačica.

POPOVIĆ, VENITA, diplomirana žurnalistkinja, od 1994. do 2003. uređivala časopis Krijesnica. Zanimaju je post/feministička teorijska kretanja. Trenutno je angažirana u humanitarnoj misiji World Visiona u Tuzli.

SARAJLIĆ, NERMIN, freelancer, diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 1986. godine. Autor knjige Iluzije pod točkovima regresije, za edicijski blagoslov pripremljeni rukopisi Triptih o đavoljim monogramima (na jesen u izdanju Bosanske riječi, Tuzla, izići će prva dva dijela Trilogije) i Gluckliche Reise. Saradnik više časopisa i publikacija za kulturu, estetiku i sociološko-filozofsku epi-fenomenologiju.

STEVANOVIĆ, KSENIJA (1976, Beograd), muzikologinja. Glavni interes obuhvaća probleme reprodukcije u glazbi, feminističke teorije, medijske studije, političku filozofiju, a posebno odnos između stvaranja muzike i biopolitičkog mišljenja. Objavljuje eseje, recenzije i članke u specijaliziranim magazinima za muziku i umjetnost. Među osnivačima je grupa "Teorija koja hoda", "Chinch" - inicijative za savremenu muziku iz Beograda. Trenutno na doktorskom studiju u Parizu.

ŠAČIĆ, NERMINA, doktorica je politoloških nauka i docentica na predmetu Politički konflikti i politika komunikacija, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsijek žurnalistika. Autorica je dvije knjige: Politička re/de/socijalizacija i mediji i Novinarstvo u funkciji ljudskog napretka, te brojnih stručnih radova i eseja. Uskoro iz štampe izlazi knjiga pod nazivom Izvan politike.

ŠARČEVIĆ ABDULAH, filozof, predavač ontologije, epistemologije, estetike, filozofije znanosti i povijesti filozofije, profesor na Filozofskom fakulktetu u Sarajevu i Prima Community College u Tucsonu (Arizona, USA), redovni član Akademije nauka i umjetnosti BiH, autor brojnih djela, među kojima se izdvajaju Iskon i smisao, Sfinga Zapada, Iskustvo i vrijeme, De homine: mišljenje i moderni mit o čovjeku, Etika ljudskih prava i Istina i sloboda.

ŠUVAKOVIĆ MIŠKO, profesor na Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Arhitektonskom fakultetu, istaknuti publicista,estetičar i teoretičar na interkulturalnim područjima, objavio mnoštvo stručnih radova, studija, monografija, ogleda i prikaza iz oblasti kulture i umjetnosti u veoma široko pojmljenom spektru, autor 17 knjiga Prologomene za analitičku estetiku, Estetike apstraktne umetnosti, Anatomije anđela: rasprava o umetnosti i teoriji, Paragrama tela/figure, Asimetrični drugi, Martek: fatalne figure umjetnika između ostalih, pored već izvrsnih i nezaobilaznih, cijenjenih i traženih Pojmovnika moderne i postmoderne posle 1950 i Pojmovnika savremene umetnosti, te Diskurzivna analiza (Univerzitet umetnosti u Beogradu 2006.)