Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  
25/17   II TERAPEUTSKO-KATARZIČNA DIS/FUNKCIJA SATIRE, VICA I PSOVKE – POJAČAVAJU NEMOĆ, OSLOBAĐAJU OD ILI OKIVAJU U NJU?
25/17
juni 2017
   
 
Ako je ontologija odnos – manje više srećan – između jezika i svijeta, parodija, kao paraontologija izražava nemogućnost jezika da dosegne stvar i nemogućnost stvari da pronađe svoje ime. Njen prostor – književnost – stoga je nužno i teološki obilježena žalošću i kreveljenjem (poput onoga u logici obilježenog tišinom). I pri svemu tomu, na ovaj način, ona svjedoči o onome što se čini jedinom mogućom istinom jezika.

Giorgio Agamben, Profaniranja
 Ništa i nešto
Ivana Seletković