Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 442 421
Fax: +387 32 442 421
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Hommage   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  |   Projekti  |   edicija "Missing Link"  

BOSANSKO NARODNO POZORIŠTE - ZENICA

Kazimir Maljević
Sadržaj aktuelnog broja

ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Za izdavača
J.U. Bosansko narodno pozorište - Zenica
: Hazim Begagić

Uredni/k/ca
Nermin Sarajlić
Venita Popović

Redakcija
Dragoslav Dedović
Nermina Mujagić
Marijana Senjak

Cover
Казимир Северинович Малевич
Отдых. Общество в цилиндрах,
(Relaxing. High Society Top Hats)
Kрасная кавалерия (Red Cavalry)

Layout
Žarko Marić

Web Design
Samir Lemeš

DTP i štampa
Graforad Zenica

ISSN 1840-0868

Pri objavljivanju dvadesetpetog broja
zahvaljujemo na pruženoj pomoći
Federalnoj fondaciji za izdavaštvo/nakladništvo.
  Sadržaj aktuelnog broja >>