Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  
Sadržaj aktuelnog broja
Pri objavljivanju prvog broja iskreno zahvaljujemo
na pruženoj pomoći Općini Zenica i
Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeničko-dobojskog kantona

ZENIČKE SVESKE
Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku


Izdavač
Opća biblioteka Zenica

Urednici
Nermin Sarajlić, Nedžad Fejzić

Redakcija
Venita Popović, Aras Borić, Duška Andrić - Ružičić

Dizajn
design Dragan Gačnik; naslovnica Anselm Kiefer: "Freunde"

DTP
Jadranka Balta

Štampa
Dom štampe Zenica
  Sadržaj >>