Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  
01/05
juli 2005
 Sadržaj
 
Pojedine članke možete čitati u Adobe pdf formatu (u zagradi je navedena veličina datoteke). Ako želite, možete preuzeti i integralni tekst ovog broja časopisa (pdf, 1,27 MB)
 
  Uvodnik, Nedžad Fejzić (pdf, 72 kB)
 

I Groznica propagande i korumpirana demokratija

  Kontraverze i paradoksi kvazidemokratskog okvira, Nerzuk Ćurak (pdf, 85 kB)
  Medijska konstrukcija Srbije - raskošni spektakl nacionalne bede, Obrad Savić (pdf, 135 kB)
  Korupcija, nacionalizam i prirodno stanje, Asim Mujkić (pdf, 111 kB)
  Idilični košmari etnija, Nermin Sarajlić (pdf, 108 kB)
  Polucija simulakruma, Damir Kukić (pdf, 111 kB)
 
II Mizoginija/ginofobija: ritam smjenjivanja
  Mizoginija - korijeni društvene patologije, Nirman Moranjak Bamburać (pdf, 113 kB)
  (Post)ratna trauma i političke emancipacije: Rodna perspektiva, Jasmina Husanović (pdf, 114 kB)
  Alisa u Zemlji čuda: Istražujući o ženama i rodu u Bosni, Elissa Helms (pdf, 126 kB)
  Na mrtvoj straži tabua, Venita Popović (pdf, 87 kB)
  Bjelevčev roman Ana Zolotti ili kako se kontrolira ženska seksualnost, Anisa Avdagić (pdf, 132 kB)
  Ne/predstavljivost ženskog subjekta u Andrićevim pripovijestima, Edisa Gazetić (pdf, 133 kB)
  Nasilje nad ženama: najopasnije mjesto - vlastiti dom, Mirha Pojskić (pdf, 82 kB)
  Ženski, isuviše ženski, Alma Denić-Grabić (pdf, 116 kB)
 
III Taoci ili baštinici Povijesti
  Drug(ov)i povijesti, Mevlida Đuvić (pdf, 127 kB)
  Skica za priču o cvrčku u fliperu i obrnutim azilantima, Dragoslav Dedović (pdf, 88 kB)
  Etno kazamati i sinekure historiografske hermeneutike, Šaćir Filandra (pdf, 76 kB)
  Vrijeme i perspektive nacionalne povijesti, Spahija Kozlić (pdf, 105 kB)
  O azilantima prošlosti - pacijentima budućnosti (pdf, 87 kB)
 
IV instrumentalizacija vjere / Klerikalizacija politike
  Domestifikacija Nicejskog sindroma - 'svadbenog veza' Države i Crkve, Rešid Hafizović (pdf, 90 kB)
  Smrtna kazna u Judaizmu kroz vijekove, Eliezer Papo (pdf, 166 kB)
  Krivotvorenje autentične vjere, Mile Babić (pdf, 96 kB)
  Zloupotreba nerazlikovanja vjere i religije, Nusret Isanović (pdf, 88 kB)
  Etos - mjesto pozitivnog susreta vjere i politike, Stjepan Duvnjak (pdf, 84 kB)
  Bog politike i homo miserabilis, Aras Borić (pdf, 107 kB)
 
V Panoptikum
  In memoriam.. Ricoorovo srce prestalo je kucati, Robert Maggiori (pdf, 111 kB)
  Šarčevićeva filozofija, Rusmir Mahmutćehajić (pdf, 106 kB)
  Kenigsberško bivanje, Željko Škuljević (pdf, 104 kB)
  "Potkrovlje" i "vlastita soba" Emily Dickinson, Aida Tarabar (pdf, 113 kB)
  Zamukla ljudskost pred aporterima cinizma, Nermin Sarajlić (pdf, 105 kB)
  U borbi protiv bezbrižnih idiota, Selvedin Avdić (pdf, 111 kB)