Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku
Bosansko narodno pozorište Zenica
Trg BiH br. 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 32 406 490
Fax: +387 32 406 490
E-mail: zesveske@yahoo.co.uk
  Aktuelni broj  |   Naslovnica  |   Impressum  |   Sadržaj  |   O autorima   |   Najava  |   Donacije  |   Arhiva  
01/05
juli 2005
 O autorima
 

AVDAGIĆ ANISA asistentica je na Katedri za književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Istraživačka oblast koja ju zanima su teorije ženskog identiteta u bosanskohercegovačkoj književnosti.

AVDIĆ SELVEDIN književnik, publicista i novinar. Autor knjige Podstanari i drugi fantomi i niza muzičkih i filmskih recenzija, zapaženih intevjua i reportaža. Zamjenik glavnog i odgovornog urednika magazina START BiH.

BABIĆ MILE
, svećenik, bosanski franjevac i profesor teologije na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Objavio Nasilje idola, Milost slobode i druge knjige i studije. Glavni je urednik zbornika Jukić i voditelj odjela za dijalog s drugim religijama na Franjevačkom institutu za kulturu mira.

BORIĆ ARAS
, pjesnik i publicista, autor niza ogleda i književnih kritika, te četiri knjige poezije. Apsolvent komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

ĆURAK NERZUK
predaje na Fakultetu političkih nauka, plan naučnog zanimanja i angažmana geopolitika, irenologija, politička filozofija, međunarodni odnosi. Autor knjiga Dejtonski nacionalizam i Geopolitika kao sudbina.

DEDOVIĆ DRAGOSLAV
diplomirao žurnalistiku 1986. godine u Sarajevu, izvjesno vrijeme urednik u tuzlanskom "Grafičaru". Magistrirao na interdisciplinarnom odsjeku "Europastudien", Univrezitet u Aachen, radi kao novinar na Deutsche Welle. Objavio zbirku poezije Kawasaki za Wukmana Dedowitscha.

DENIĆ-GRABIĆ ALMA
radi kao asistentica Katedre za književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli. Magistrirala je na sarajevskom Filozofskom fakultetu.

DUVNJAK STJEPAN
bosanski franjevac (Kraljeva Sutjeska), profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu i autor mnogobrojnih rasprava, osvrta i ogleda iz teologije i filozofije.

ĐUVIĆ MEVLIDA
postdiplomske studije posvetila je književnosti u postmoderni. Intenzivno se bavi feminističkom teorijom i kritikom. Zaposlena je kao asistentica na Katedri za književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli.

FEJZIĆ NEDŽAD
diplomirao filozofiju, sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Autor je desetina eseja i kritičkih tekstova iz područja estetike, recentne književne, pozorišne i likovne produkcije, te suvremene filozofije i sociologije. Direktor Opće biblioteke u Zenici.

FILANDRA ŠAĆIR
profesor je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i predsjednik "Preporoda".

GAZETIĆ EDISA
diplomirala je književnost na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Predaje u Gimnaziji "Ismet Mujezinović" u Tuzli. Istražuje bosanskohercegovačku književnost iz feminističkog ugla.

HAFIZOVIĆ REŠID
je profesor islamske dogmatike na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Objavio, između ostalog, Ibn-Arebijevo teološko-filozofsko učenje o logosu, Teološki traktati: o načelima islamske vjere,Temeljni tokovi sufizma i dr.

HELMS ELISSA
docentica na Odsjeku za rodne studije Srednjoevropskog univerziteta u Budimpešti, autorica više naučno-istraživačkih projekata. Istraživanje za doktorsku disertaciju radila u Bosni i Hercegovini.

HUSANOVIĆ JASMINA
doktorirala je na Odsjeku za međunarodne politike Univerziteta u Walesu, Aberystwyth. Istražuje postrukturalističke političke teorije i postkolonijalne studije. Predaje na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Nedavno prevela s engleskog knjigu Judith Butler Raščinjavanje roda.

ISANOVIĆ NUSRET
profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici.

KOZLIĆ SPAHIJA
honorarni asistent na sociologiji Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici. Objavio knjigu ogleda i prikaza naslovljenu O razumijevanju i podrazumijevanju. Glavni i odgovorni urednik RTV Zenica.

KUKIĆ DAMIR
docent na Filozofskom fakultetu u Tuzli i na zeničkom Pedagoškom fakultetu. Predaje predmete medijska kultura i žurnalizam u masovnim medijima. 2004 publicirao doktorsku disertaciju Politička propaganda.

MAHMUTĆEHAJIĆ RUSMIR
, profesor primijenjene fizike i islamske fenomenologije, predsjednik Međunarodnog foruma Bosna Sarajevo. Objavio, između ostalih, knjige: Dobra Bosna, Sarajevski eseji, Bosanski odgovor: O modernosti i tradiciji, Subotnji zapisi, Prozori: Riječi i slike.

MORANJAK-BAMBURAĆ NIRMAN
, profesorica na Odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Do sada publicirala Metatekst, Retorika tekstualnosti, te priredila Izazove feminizma gdje je jedna od koautorica.

MUJKIĆ ASIM
drži Katedru za historiju filozofije i savremenu filozofiju. Do sada objavio više stručno-znanstvenih radova, eseja, studija, te dvije knjige Neopragmatizam Richarda Rortya, Kratka povijest pragmatizma, uredio zbornik o Johnu Rawlsu, ko-priređivač eseja o Heideggeru.

PAPO ELIEZER
doktorant Ben-Gurion Univerziteta u Negevu, publicista, prevodilac i književnik, oslonjen na bogatu judaističku tradiciju.

POJSKIĆ MIRHA
specijalistica traumatske psihologije, na poziciji direktorice za personalne poslove Centra za terapiju žena Medica Zenica u Zenici.

POPOVIĆ VENITA
, diplomirana žurnalistkinja, od 1994 do 2003 uređivala časopis Krijesnica. Zanimaju je postfeministička teorijska kretanja. Trenutno je angažirana u humanitarnoj misiji World Visiona u Tuzli.

SARAJLIĆ NERMIN
freelancer, diplomirani žurnalist. Autor knjige Iluzije pod točkovima regresije, za edicijski blagoslov pripremljeni rukopisi Triptih o đavoljim monogramima i Gluckliche Reise. Saradnik više časopisa i publikacija za kulturu, estetiku i sociološko-filozofsku epifenomenologiju.

SAVIĆ OBRAD
publicista, pripadnik Beogradskog kruga, urednik izvrsne biblioteke Collectanea u kojoj su između ostalih, izašle Figure jezičke sumnje i Zatočenici zla: Zaveštanje Hane Arendt (kourednica Daša Duhaček).

ŠKULJEVIĆ ŽELJKO
radi kao redovni profesor na Katedri za filozofiju i sociologiju Pedagoškog fakulteta i Fakulteta za metalurgiju i materijale u Zenici. Autor je 13 knjiga iz oblasti filozofije i poezije i urednik biblioteke "Hijatus"

TARABAR AIDA
profesorica Engleskog jezika na Univerzitetu u Zenici. Trenutno na postdiplomskom studiju na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu.